کارشناس فضای مجازی گفت: به علت عدم فرهنگ سازی و نگاه غیر منطقی به این فضا آسیب های ناشی از فضای مجازی در حال تبدیل شدن به بحران است ؛ لذا باید هر چه سریعتر چاره اندیشی در این خصوص شود.

محمد هادی بیات روزنامه نگار و پژوهشگر حوزه فناوری و اطلاعات در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری بسیج با اشاره به آسیب های فضای مجازی بیان داشت: فضای مجازی و ابزارهای ارتباطی برای مخاطبان طراحی شده است تا کاربران با آگاهی از نحوه استفاده صحیح و قدرت تشخیص به موقع مضرات آن کمترین آسیب را از این فضا ببینند.

وی افزود: در کشور های غربی و توسعه یافته معمولاً برای استفاده درست از هر ابزاری به لحاظ فرهنگی هم اقداماتی می شود اما در کشور ما از هر ابزاری به شکل مفرط استفاده می شود و در عین حال فکری هم برای فرهنگ سازی آن وجود ندارد.

این کارشناس فضای مجازی گفت: باید اذعان کنیم بیشترین مخاطب فضای مجازی نوجوانان و کودکان هستند که قدرت تشخیص و تحلیل در این فضا را ندارند و بیشترین آسیب ها را هم در این خصوص این قشر به آن دچار می شوند.

بیات تصریح کرد: به علت عدم فرهنگ سازی و نگاه غیر منطقی به این فضا آسیب های ناشی از فضای مجازی در حال تبدیل شدن به بحران است؛ لذا باید هر چه سریعتر چاره اندیشی در این خصوص شود باید اذعان کنیم هیچ نهادی برای کاهش آسیب های فضای مجازی برنامه ای ندارد.

 

لینک مطلب: http://basijnews.ir/fa/news/8728789/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF