بیات گفت: برخی بازی های دیجیتالی ارزش های غربی و غیر اخلاقی را به گیمر القا می کنند، یعنی بازی ها هم مشکل اخلاقی دارند و هم ارزش های ضد ایرانی را به شکل خاصی در نوجوانان و جوانان ترویج می کنند.

محمد هادی بیات پژوهشگر حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات و روزنامه نگار در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری بسیج با اشاره به افزایش انیمیشن و بازی های خشن کودکانه و آسیب های آن در جامعه اظهار داشت: در ارتباط با بحث آسیب های بازی ها و فیلم های همراه با خشونت کودکانه از چند منظر علمی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می توان بررسی و نگاه کرد.

وی در ادامه این مطلب افزود: در همه کشورهای دنیا رده بندی بازی های رایانه ای به عنوان اثرگذار ترین ابزار برای کنترل محتوایی دیجیتال تایید می شود و به نوعی با استفاده از نظام رتبه بندی و موارد قانونی که اجازه نمی دهد هر محتوای دیجیتالی را به بچه ها بدهند و هر فروشگاهی اجازه فروش هر بازی و فیلمی را ندارد طبیعتاً جلوی این موارد را می گیرند و بدین ترتیب هر گروه سنی تناسب محتوایی خود را در خوراک گرفتن دیجیتال خواهد داشت.

این کارشناس فضای مجازی با بیان اینکه روند اخلاقی حاکم بر گیمرها دقیقاً الگو گرفته از فرهنگ غربی است عنوان کرد: بازی های دیجیتالی با اخلاق، منش و فرهنگ ایرانی و اسلامی هیچ سازگاری نداشته و در تضاد با آن است و باید گفت در حوزه اجتماعی نیز رفتارهای غیر اخلاقی و ضد اجتماعی در افکار گیمرها باب می شود و متاسفانه این رفتار ها از فضای خیالی به فضای واقعی منتقل خواهد شد.

بیات با اشاره به آسیب های امنیتی و سیاسی بازی های رایانه ای در کشور تصریح کرد: در حال حاضر شاهدیم که یک سری بازی ها ارزش های غربی و موارد غیر اخلاقی را در کنار شاخص های امنیتی به گیمر القا می کنند، یعنی بازی ها هم مشکل اخلاقی دارند و هم موارد اجتماعی و ارزش های ضد ایرانی را به شکل خاصی در نوجوانان و جوانان ترویج می کنند؛ مثلاً یک گیمر در حین بازی در قالب نیروی ویژه آمریکایی به برج میلاد که نماد حاکمیتی در ایران است حمله می کند و می پذیرد که قدرت برتر جهان سرباز آمریکایی است.

 

منبع : http://basijnews.ir/fa/news/8744681/%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C