سلام. برای #روز_خبرنگار می خواستم متنی ادبی به همراه یک عکس زیبا یا شاید حکایتی زیبا و پند آموز به همراه یک کاریکاتور منتشر کنم یا حتی می خواستم از سختی های کار #رسانه و #روزنامه_نگار ی نمونه هایی خواندنی و جالب مثال بزنم همچنین شعر طنزی در نظر داشتم بنویسم و لذت داشتن یک روز از ۳۶۵ روز را با شما به اشتراک بگذارم. اما واقعا وقتی نگاه بکنیم می بینیم این روز برای ما #خبرنگاران روز خودمان است که طبیعتا در این روز حداقل نباید به سختی ها فکر کرد. امروز روز ماست که باید از خوشی و سرخوشی ها و دلخوشی هایمان بنویسیم. حداقل برای چند ساعت جامعه و مشکلاتش را کنار بگذاریم و فراموش کنیم در اطرافمان چه می گذرد. اما وقتی فکر می کنم می بینم چند ساعت زمان طولانی است که هزاران اتفاق خوب و بد در این مدت خواهد افتاد و من #خبرنگار این صدها و هزاران خبر را از دست خواهم داد. پس به همین چند ثانیه تبریک گفتن اکتفا می کنم. #روز_خبرنگار_مبارک . همین!

سلام. برای #روز_خبرنگار می خواستم متنی ادبی به همراه یک عکس زیبا یا شاید حکایتی زیبا و پند آموز به همراه یک کاریکاتور منتشر کنم یا حتی می خواستم از سختی های کار #رسانه و #روزنامه_نگار ی نمونه هایی خواندنی و جالب مثال بزنم همچنین شعر طنزی در نظر داشتم بنویسم و لذت داشتن یک روز از ۳۶۵ روز را با شما به اشتراک بگذارم. اما واقعا وقتی نگاه بکنیم می بینیم این روز برای ما #خبرنگاران روز خودمان است که طبیعتا در این روز حداقل نباید به سختی ها فکر کرد. امروز روز ماست که باید از خوشی و سرخوشی ها و دلخوشی هایمان بنویسیم. حداقل برای چند ساعت جامعه و مشکلاتش را کنار بگذاریم و فراموش کنیم در اطرافمان چه می گذرد. اما وقتی فکر می کنم می بینم چند ساعت زمان طولانی است که هزاران اتفاق خوب و بد در این مدت خواهد افتاد و من #خبرنگار این صدها و هزاران خبر را از دست خواهم داد. پس به همین چند ثانیه تبریک گفتن اکتفا می کنم. #روز_خبرنگار_مبارک . همین!

A photo posted by MH Bayat محمد هادی بیات (@mohammad.hadi.bayat) on